Pere Tena Garriga (1928-2014)

Pere Tena Garriga va néixer a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) l’any 1928 i, després de cursar els estudis corresponents al Seminari de Barcelona, va rebre l’ordenació presbiteral el 1951. Va finalitzar l’estudi de les disciplines teològiques a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, on va assolir el grau de doctor en Teologia el 1954 amb una tesi titulada La paraula «Ekklesía». Estudi històric i teològic.

De tornada a Barcelona, va exercir la docència al Seminari Diocesà i, l’any 1958, va ser promotor i primer president del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL). Entre d’altres actuacions al CPL, va fundar la revista de pastoral litúrgica Phase l’any 1961 i la va dirigir fins el 1987. En crear-se la Facultat de Teologia de Catalunya va continuar-hi la seva activitat docent, i en va assumir també les responsabilitats de degà i de president.

Va ser professor i director de l’Institut de Litúrgia de Barcelona. El 1987 va ser nomenat subsecretari de la Congregació per al Culte Diví, càrrec que va exercir fins al 1993, en què va ser elegit bisbe auxiliar de Barcelona, i va rebre l’ordenació episcopal aquell mateix any.

Fins a la seva mort, esdevinguda a Barcelona el 10 de febrer de 2014, ha estat punt de referència reconegut en el camp de la pastoral litúrgica i d’una manera especial dins el Centre de Pastoral Litúrgica.

Mort del bisbe Pere Tena i acte acadèmic de Sant Tomàs d’Aquino a Montserrat (2014)