Per què aquest Memorial

Centre de Pastoral Litúrgica
Benedicció de Mons. Pere Tena de la seu del Centre de Pastoral Litúrgica (2013).

L’any 2014 l’Assemblea del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona va crear el Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica per dur a terme un reconeixement, una vegada a l’any, a una persona, grup de persones, entitat, activitat, obra o publicació, que hagi estat o sigui significativa en la tasca de la pastoral litúrgica, en la línia oberta pel Concili Vaticà II.

Aquest Memorial pren el nom Pere Tena amb la voluntat de mantenir viva la memòria del bisbe Tena com a pedagog de la litúrgia, donar relleu a tot allò que ajuda a viure la litúrgia de l’Església en el món actual, i recordar de manera constant la importància de la pastoral litúrgica en la vida cristiana.

Procediment per a la concessió, proclamació i lliurament