Memorial 2015: Abadia de Montserrat

El Consell del Centre ha decidit, en aquest primer any, atorgar aquest Memorial que porta el nom del seu fundador, a l’Abadia de Montserrat per tota la tasca que des de sempre ha realitzat i continua ara realitzant tant a nivell celebratiu, com de reflexió i estudi, com de divulgació de la Litúrgia i de la Pastoral Litúrgica. I coincidint, a més, amb el centenari de la celebració del Primer Congrés Litúrgic de Montserrat, que tingué lloc l’any 1915.

L’acte de proclamació i lliurament ha tingut lloc al monestir de Montserrat el dia del primer aniversari de la mort del bisbe Tena, el dimarts 10 de febrer de 2015, festa, a més, de Santa Escolàstica, germana de Sant Benet, i ha consistir en la participació en la missa conventual d’aquest dia, i en un acte posterior en la sala de la façana.

Paraules de Jaume Fontbona, president del CPL
Paraules de Josep M. Soler, abat de Montserrat

Galeria de fotografies

15_fotoMemorial05 15_fotoMemorial06 15_fotoMemorial07 15_fotoMemorial10

15_fotoMemorial11 15_fotoMemorial12