Memorial 2016: Mons. Julián López i el P. Joan M. Canals

El Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL) ha atorgat el Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica, en la seva segona edició, al bisbe de Lleó i president de la Comissió Episcopal de Litúrgia de la Conferència Episcopal Espanyola Julián López Martín i al fins fa pocs mesos director del Secretariat d’aquesta comissió, el prevere claretià Joan Maria Canals Casas.

Amb aquesta concessió conjunta, decidida pel Consell de l’entitat el dia 1 de desembre de 2015, el CPL ha volgut distingir la tasca realitzada per tots dos al servei d’una millor celebració i vivència de la litúrgia a Espanya en la línia oberta pel Concili Vaticà II, i per la qual va treballar el recordat bisbe Pere Tena, al qual tots dos s’han manifestat sempre estretament vinculats. I, amb ells, el CPL ha volgut també distingir la tasca que en tot el territori espanyol s’ha dut i es continua duent a terme per assolir que les celebracions litúrgiques siguin realment el moment culminant de la vida de la comunitat cristiana.

Lopez i Canals
Mons. Julián López i el P. Joan Maria Canals

Monsenyor Julián López, nascut a Toro (Zamora) l’any 1945, va ser nomenat bisbe de Ciudad Rodrigo l’any 1994, i posteriorment bisbe de Lleó el 2002. Va ser president de la Comissió Episcopal de Litúrgia entre els anys 2002 i 2011, i va ser reelegit de nou el 2014. El pare Joan Maria Canals, nascut a Girona el 1936, després de llargs anys de treball a la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, va ser nomenat director del Secretariat de la Comissió Episcopal de Litúrgia càrrec que va exercir fins al 2014 en què va cessar per raó d’edat. D’altra banda, cal assenyalar que tots dos són membres del consell de redacció de la revista de pastoral litúrgica Phase, fundada pel bisbe Pere Tena i editada pel CPL.

El Memorial es lliurarà en un acte públic al Seminari de Barcelona el proper 3 de febrer de 2016.

Entrevista al P. Joan Maria Canals en Religión digital

Conferència de Mons. Julián López sobre la litúrgia en el Vaticà II