Reconeixement i memòria

Jornada de l’Institut Superior de Litúrgia sobre Mons. Pere Tena  (2016)

El dia 4 de maig va tenir lloc a Barcelona, a la seu de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, una Jornada d’estudi sobre “Pere Tena, teòleg i pedagog de la litúrgia”, organitzada per l’Institut amb la col·laboració del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona. 

Hi van participar amb sengles ponències el Dr. Joan Josep Moré SDB, que parlà de“Pere Tena, teòleg de la litúrgia”, el Dr. Gabriel Ramis, que desenrotllà el tema“L’aportació del bisbe Tena a la teologia litúrgica”, i finalment la ponència de Mons. Corrado Maggioni SMM, subsecretari de la Congregació per al Culte diví i la disciplina dels sagraments, que dissertà sobre “Els anys romans de Pere Tena al servei de la litúrgia”. 

Presidí l’acte el Director de l’Institut, Dr. Jaume González Padrós, i van ser-hi presents l’arquebisbe emèrit de Barcelona, Cardenal Lluís Martínez Sistach, l’arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives, i el bisbe emèrit de Solsona Mons. Jaume Traserra, així com un bon grup d’autoritats acadèmiques, professors i alumnes, i amants de la litúrgia.