Memorial 2022: P. Matías Augé Benet

El Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL) ha atorgat el VIII Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica al P. Matías Augé Benet, religiòs claretià. El lliurament del guardó serà dimecres 9 de febrer de 2022, a les 12:00h a l’aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona.

Amb aquest memorial es vol posar de relleu el servei que el P. Matías Augé ha realitzat per a divulgar la reforma litúrgica promoguda pel Vaticà II des de la seva funció de consultor, així com a professor –ara honorari–,del Pontifici Institut Litúrgic Sant Anselm de Roma i altres centres; perquè ha format molts professors de litúrgia de tot el món en la reforma litúrgica; perquè col·labora activament en revistes de prestigi en àmbit de la liturgia, i en particular, com articulista de la revista Phase del CPL.

El P. Matías Augé Benet va néixer a Perafort (Tarragona) en 1936), pertany a la Congregació dels Missioners Fills del Cor Immaculat de Maria (Claretians). És president emèrit de l’Institut de Teologia de la Vida Consagrada Claretianum (Roma), i professor honorari del Pontifici Institut Litúrgic de l’Ateneu Anselmianum de Roma, on ha ensenyat durant més de quaranta anys. Ha estat professor encarregat de la càtedra de Litúrgia i Sacramentologia general a la Facultat de Teologia de la Pontifícia Universitat del Laterà i professor visitant proper a les institucions universitàries eclesiàstiques. 

El P. Matías Augé, claretià i liturgista

Del 1994 al 2015 ha estat consultor de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, i participa actualment en diverses de les seves comissions. Es considerat un del liturgistes més important del postconcili. És membre del Comitè Científic de la col·lecció Monumenta Studia Instrumenta Liturgia, a més a més de formar part del consell de redacció de les revistes Ecclesia Orans i Rivista Liturgica. 

El seu interès l’ha orientat igualment cap a la historia del monacat antic y la seva important biografia contempla centenars de títols, entre libres y articles especialitzats, sobre litúrgia i historia de la vida consagrada. Autor de nombroses publicacions sobre litúrgia, ha publicat en la col·lecció «Biblioteca litúrgica» del CPL: Liturgia: Historia, celebración. Teología, espiritualidad i A través del año litúrgico. Cristo mismo, presente en su Iglesia.